У чому різниця між факторингом з регресом і без регресу

Факторинг - це вид фінансової діяльності в сфері торгівлі, здійснюваний виробниками і постачальниками, що має на увазі наявність трьох сторін. В основі класифікації договорів фінансування лежить віднесення ризикових зобов'язань. Головна відмінність - сторона, яка відшкодовує операційні витрати.

Факторинг без регресу

При даному виді угоди ризики по невиплаті дебіторської заборгованості несе компанія, що фінансує даний процес. Фінансовий агент виступає як покупець дебіторської заборгованості та прав вимоги. За договором підприємство не може вимагати від свого клієнта виплату боргу. У зв'язку з цим продавець не несе відповідальності за несплату боргу покупцем.

Економічна вигода для продавця за умов даної операції очевидна. Однак фактор, який приймає рішення укласти договір обслуговування під свою відповідальність, підстраховує себе від несплати клієнтом заборгованості. Для цього може бути завищений відсоток по операції або обмежений початковий мінімум, що виплачується кредитору. Решту коштів продавець отримує тільки після повного погашення боргу покупцем. Договір може містити пункт про перерахунок комісійної винагороди, якщо сума погашена дебітором достроково.

Неможливість стягнення заборгованості з покупця може завдати збиток інвестує компанії в розмірі коштів, виплачених нею постачальнику.

Факторинг з регресом

Договір такого плану має на увазі, що кредитор повністю несе відповідальність за невиконання зобов'язань боржником. По суті, операція регресного фінансування являє собою надання кредиту підприємству на суму наявної у нього дебіторської заборгованості. Компанія, яка є фактором, надає свої кошти в користування під певний відсоток. Незалежно від того, поверне покупець борг чи ні, продавець зобов'язаний провести розрахунки з фактором в зазначені терміни.

Загальні риси двох видів угод

Особливість операції з відступлення прав вимоги полягає в гарантованому отриманні грошових коштів постачальником за відвантажену продукцію або надані послуги в строго встановлені терміни. При укладанні договору чітко встановлюються умови оплати. Можлива відстрочка платежу при гасінні основної частини боргу відразу після поставки. Решта суми може бути погашена відповідно до графіка. При цьому постачальнику не потрібно чекати оплати від покупця. Цю обов'язок на себе бере компанія, яка виробляє фінансування.

Відстрочка платежу може використовуватися постачальником як основний конкурентний фактор у залученні клієнтів. Кошти, отримані від організації-інвестора, постачальник має право відразу використовувати в обороті.

В умовах звичайної угоди з покупцем пред'явник рахунку не знає заздалегідь, чи виконає клієнт обумовлені умови щодо термінів оплати.

Переваги факторингових операцій:

  • Компанія-постачальник не зобов'язана повертати гроші, що надійшли йому в якості оплати, так як свої послуги банк компенсує за рахунок комісії за угодою. Ці кошти вона витягує з платежів покупців.
  • Постачальник має право укласти договір факторингу на довгий термін, убезпечивши себе від недобросовісних покупців.
  • При зростанні обсягів реалізації збільшується розмір одержуваних грошових виплат.

Процес факторингу позбавляє постачальника від зростання дебіторської заборгованості, збільшує обсяги грошових коштів в обороті компанії. При цьому підприємство не користується послугами кредитування, сплачуючи лише відсотки по угоді. Банк виконує функцію інкасації боргу.

Відмінності двох видів факторингу

Основна ознака відмінності факторингу з регресом і без - сторона, що несе відповідальність за порушення покупцем умов оплати. У першому випадку всі ризики на себе бере постачальник, у другому - факторингова організація.

Існують і інші відмінності двох видів угоди:

  1. Відсоток винагороди фактора. При регресних варіанті банк надає постачальникові 95 відсотків від суми реалізації. При цьому клієнт зобов'язаний повернути повну вартість за договором. В даному випадку постачальник несе збитки в розмірі 5-відсоткової комісії, а також повністю бере на себе ризики при несплаті клієнтом заборгованості. При процесі без регресу максимальне фінансування банку - 70 відсотків від суми реалізації. Фінансова компанія стягує кошти з дебітора самостійно, після цього надає остаточний розрахунок постачальнику. Факторинг без регресу для клієнта є більш дорогим видом угоди, але звільняє його від можливих збитків, пов'язаних з відмовою дебітора погасити наявну заборгованість.
  2. Клієнтська база. При поступку прав вимог з регресом постачальник може проводити відвантаження будь-яким, навіть новим клієнтам, так як відповідальність за них несе самостійно. Спосіб передачі права стягнення без регресу передбачає ретельний аналіз клієнтської бази з боку банку. При виникненні сумнівів банк має право підвищити свою комісію з метою компенсації непередбачених ризиків або виплачувати кошти меншими сумами.
  3. Факторинг з регресом не вимагає великої кількості документів і узгоджується в короткі терміни.
  4. Безрегрессного варіант використовує спрощену схему роботи і мінімальні ризики кредитора.

Умови взаємодії сторін угоди чітко позначаються в договорі факторингу, оскільки норми закону не вводять обмежень на фінансову діяльність в цій сфері. Залучення банків з метою врегулювання відносин учасників торгових операцій сприяє зростанню оборотного капіталу продавців і розвитку бізнесу в цілому.