У чому різниця між технічним завданням і завданням на проектування

Завдання на проектування від технічного завдання відрізняється в більш докладної конкретизації і опрацюванні поставленого завдання. Цілком природно, що і обсяг техзавдання більше, а "води" - менше. Тільки уявлення детальної інформації, наявної у замовника, дозволяє вирішити проблематику реалізації проекту у всіх його аспектах. Важливо, щоб для складних об'єктів участь в розробці технічних завдань брали участь не тільки керівники або фахівці замовника, а й інженери проектанта.

Що важливо враховувати при розробці технічних завдань

Перша і найбільш важливе завдання розробляють технічне завдання фахівців - відсікти зі змісту документа абстрактні і навіть іноді фантастичні ідеї. Для цього вже в процесі розробки документа і в ході аналізу майбутнього проекту важливо не просто провести детальний аналіз наданої замовником вихідної інформації.

Вирішальне значення має знаходження оптимального балансу між такими ключовими факторами:

  • надійність об'єкта.
  • складність проектування.
  • Вартість витрат на реалізацію проекту.

За умови правильного і грамотного складеного технічного завдання виконавцю за проектом, відповідно і замовнику забезпечується "золота середина" по всіх критично важливим параметрам і рентабельність об'єкта. Тому важливо забезпечити максимально повний набір вихідної документації для розробника техзавдання.

Для коректного складання технічних завдань в кожній сфері діяльності існують затверджені ГОСТи. У них містяться повні вказівки на типи потрібної інформації і інші технічні нюанси, враховувати які обов'язково при складанні цього документа. Грамотно складене ТЗ (не тільки для будівельних проектів) виключать або мінімізує число помилок на стадії реалізації проекту і дозволяє виконавцю спланувати реальний графік проведення робіт.

Підводячи підсумок, слід зробити висновок, що технічне завдання є вихідний документ, регламентує проектування будь-якого об'єкта.

Важливість грамотного і правильного складання завдання на проектування

Грамотно складене і оформлене завдання на проектування забезпечує однакове розуміння замовником і проектною організацією загального вигляду майбутнього об'єкта і скорочує кількість неточностей і помилок при реалізації проекту. Особливо важливе значення такий підхід має при багатостадійному проектуванні, дозволяючи поєднати в єдине ціле кожну стадію розробки документа, якщо він готується кількома різними виконавцями.

Такий підхід дозволяє знаходити коректні технічні рішення і мінімізувати вартість не тільки документації, а й усього процесу реалізації проекту. При цьому в затвердженому та узгодженому документі повинен враховуватися весь комплекс основних вимог замовника і умов наявної у нього початково-дозвільної документації.

З огляду на вищесказане, такий підхід до поняття завдання на проектування, обсягом та змістом супутніх документів поширюється на будь-яку сферу діяльності, а не тільки на будівництво, хоча саме ця сфера діяльності асоціюється з поняттям "проект" найбільше. Але насправді в чіткому і зрозумілому проект потребує діяльність в будь-якій галузі - і в будівництві і в створенні програм для комп'ютерів.

Що спільного між технічним завданням і завданням на проектування

Незважаючи на відмінності в обсягах і рівні змістовності техніко-економічних вимог до технічного завдання та завдання на проектування, їх об'єднує юридична відповідальність замовника і проектанта, порядок якої визначається нормами цивільного права. Обидва документи повинні розцінюватися як обов'язкова частина юридичної взаємодії між замовником проекту і його виконавцем. Часто неузгодженість цих документів чревата серйозними недоробками в майбутньому готовий проект і неможливістю реалізувати його при мінімальних зусиллях.

Відмінності між технічним завданням і завданням на проектування

Завдання на проектування завершує стадію передпроектної підготовки і визначає загальні вимоги замовника до проектної документації з урахуванням технічних правил і вимог юридичного характеру щодо розроблюваного (проектованого) об'єкту. Технічне завдання на відміну від завдання на проектування містить у собі максимально повний перелік вихідних даних і враховує можливі планувальні та ресурсні обмеження.

Технічне завдання - вихідний документ для проектної організації. Саме на його основі формується і оформляється завдання на проектування. Це свого роду частина цього документа із зазначенням потенційних обмежень по проекту.

У свою чергу технічне завдання переводить будь-який проект в предметну область будь-якого напрямку і встановлює технічні характеристики майбутнього проекту - конструкторські, технологічні, програмні та інші.

Підсумовуючи вищевикладене, залишається додати, що сьогодні існує змішування цих двох понять. Дуже часто від різних організацій можна зустріти пропозиції скласти так звані "технічні завдання на проектування", що викликає у замовників документа деяку плутанину і поєднання двох різних, але все ж різних понять.