Вступний і первинний інструктаж - чим вони відрізняються?

Сьогодні держава велику роль приділяє безпеці й охороні праці на кожному підприємстві. Тому існує величезна кількість інструктажів та рекомендацій по їх складанню та проведення. Відповідальність за проведення навчання персоналу і виконання інструктажів повністю лежить на адміністрації юридичної особи.

На великих виробництвах питаннями техніки безпеки, а також охорони праці займається окрема людина, що призначається на цю посаду наказом. Інженер з охорони праці займається не тільки проведенням інструктажів, а й усіма іншими питаннями пов'язаними з безпекою роботи і охороною праці. Існує кілька видів інструктажів, але серед них виділити два, які проводяться при прийомі на роботу. Це вступний і первинний інструктаж, що виконуються з знову прийнятими працівниками. Це абсолютно різні речі, але багато їх плутають.

Їх багато що об'єднує, але є і принципові відмінності. Об'єднує ці два типи час проведення, так як обидва проводяться при прийомі працівника на роботу або переведенні його на нове місце служби. Також об'єднує їх одна спільна мета - забезпечення безпеки працівників під час виконання їх посадових обов'язків.

Особливості вступного інструктажу

Виконання цього типу інструктажу проводиться в певних інструкціями ситуаціях спеціальним особою - інженером з техніки безпеки, або людиною, на якого наказом покладаються такі обов'язки. Вступний інструктаж необхідний:

 • При надходженні на роботу, причому немає ніякої різниці: людина приймається на постійній основі або тимчасово.
 • При надходженні на практику.
 • При прибутті службовця на територію юридичної особи в рамках відрядження.

Для проведення такого типу навчання рекомендується використовувати в роботі наявні наочні посібники та технічні засоби навчання. Особливістю вступного інструктажу є висвітлення всіх актуальних питань, що здатні охарактеризувати повністю підприємство з боку техніки безпеки і охорони праці.

Після проведення в повному обсязі навчальної роботи потрібно переконатися, що людина, що приймається на підприємство, знає основний мінімум:

 • Основні види потенційну небезпеку під час роботи.
 • Всі можливі джерела пожежі.
 • Правила поводження в разі, якщо виникла пожежа.
 • Порядок звернення до пожежної служби.

Також інструктували повинен ознайомитися з усіма попереджувальними знаками, оповіщенням, які має система сповіщення. Також новий працівник повинен володіти знаннями про використання первинних засобів пожежогасіння.

Запис про виконання інструктажу робиться в спеціальному журналі вступного інструктажу. Навпаки кожного запису повинні розташовуватися дата проведення, а також підписи нового працівника і особи, який займався проведенням інструктажу.

Особливості первинного інструктажу

Проведення цього виду інструктажу необхідно виконувати з працівниками вже на місці. Займається проведенням такого типу навчання з техніки безпеки керівник самого відділу або підрозділу. Інструктаж проводиться вже на майбутньому робочому місці, безпосередньо перед тим як новий працівник почне займатися виконанням нових посадових обов'язків.

Первинний інструктаж проводять:

 • З людьми, що оформлені на підприємство, і тільки приступають до виконання своїх нових обов'язків.
 • З людьми, що були переведені з інших відділів або підприємств.
 • З кожним тимчасовим працівником або службовцем, направленим у відрядження.
 • З людьми, провідними будівельні роботи тимчасового характеру на підприємстві.
 • Зі студентами та учнями, які направлені для проходження практики.

При проведенні первинного інструктажу в повному обсязі повинні висвітлюватися всі питання, які обумовлені інструкціями з техніки безпеки і охорони праці, що стосуються конкретної спеціальності, посади або робочого місця. Після завершення проведення інструктажу у інструктували людини перевіряються знання, які стосуються особливостей саме його робочого місця, а також правил безпеки щодо виконання конкретних робіт. Перевірка може бути виконана будь-яким способом, наприклад, опитуванням або тестом.

Люди, що займаються виконанням різних робіт з обслуговування, ремонту, випробуванню і налагодження технічного обладнання, первинний вигляд інструктажу не проходять.

Про проведення такого інструктажу також залишається відповідний запис в журналі, що має підтверджуватися підписами працівника, який проводить інструктаж і інструктували людини.

Варто зазначити, що на підприємствах з великою чисельністю для кожного виду інструктажу заводиться окремий журнал обліку. Але для юридичних осіб з невеликою чисельністю працівників дозволено використання одного журналу, в якому будуть виконуватися реєстрації, як вступного, так і первинного інструктажу з усіма новими працівниками.

Відмінні риси

Варто виділити кілька основних пунктів, які визначають основні відмінності вступного та первинного інструктажу:

 1. Первинний інструктаж виконується на новому робочому місці самим начальником ділянки, а вступний виконується інженером з охорони праці після безпосереднього прийому на роботу.
 2. Вступний вид інструктажу містить інформацію по правилам роботи і небезпекам на всій території юридичної особи, в той час як первинний інструктаж розповідає про особливості конкретного підрозділу, робочого місця, спеціальності.