У чому різниця між позикою і кредитом?

Рано чи пізно будь-яка людина стикається з проблемою нестачі коштів. Будь то непередбачені витрати, отримання бажаної речі, бажання відпочити або просто відправитися в подорож. У цей момент виникає питання: як же отримати необхідну суму? Взяти в борг або взяти кредит? Багато хто вважає, що займ і кредит - поняття синоніми, але це не так. Не знаючи різниці складно визначитися.

Що таке позику?

Договір позики - угода сторін, за яким одна сторона (позикодавець) передає другій (позичальник) у власність грошову суму або речі, з однаковими родовими ознаками. Позичальник зобов'язується повернути речі або гроші в строк і порядку, встановленим договором.

виділяють два види позики:

 1. БЕЗОПЛАТНО (видається під відсотки).
 2. Безоплатний (без процентний).

Сторонами договору можуть бути і юридичні, і фізичні особи.

Однією з особливостей договору позики є його об'єкт. Їм може бути не тільки грошова сума, а й речі, з однаковими родовими ознаками (наприклад, десять кілограм зерна, каністра бензину і т.д.). Це дуже зручно для позичальника, адже отриманої річчю він має право розпоряджатися на свій розсуд і як завгодно може вирішити її долю. Адже повернути він може повернути будь-яку подібну річ.

Форма договору може бути як усною, так і письмовій (якщо сума позики більше десяти МРОТ). При цьому письмова форма договору не є обов'язковою умовою, воно залишено на розсуд сторін.

Що таке кредит?

Кредитний договір - договір між однією стороною (кредитор) і другий (позичальник), за яким кредитна організація зобов'язується передати позичальнику грошову суму на термін і умовах, визначених договором, а позичальник зобов'язується повернути кошти і встановлені відсотки. Відносини між сторонами регулюються не тільки Цивільним Кодексом, а й фінансовим законодавством. Тому кредит має право видавати тільки організація, що має ліцензію на здійснення даного виду діяльності.

Сторони угоди:

 1. Кредитор - може виступати тільки юридична особа (банк, інша фінансова організація).
 2. Позичальник (фізична або юридична особа).

Особливістю договору кредиту є те, що банк не є власником наданих коштів. Він виступає лише посередником, використовуючи вклади третіх осіб і відсотки, отримані за іншими договорами.

Для договору кредиту передбачена обов'язкова письмова форма. При її недотриманні договір вважається неукладеним.

У разі невиплати позичальником коштів і відсотків або великий прострочення кредитор може звернутися до суду за відновленням порушених прав.

Обов'язковими умовами кредитного договору є:

 • Сума договору
 • термін
 • мета отримання
 • гарантії
 • відсоток
 • Терміни повернення боргу і відсотків по ньому
 • Інші умови

Процентна ставка за договором не може бути менше ставки рефінансування, встановленої на день укладення договору, в іншому випадку договір стає невигідним кредитору.

Банком передбачена видача та спеціальним цільових кредитів (наприклад, на придбання житла).

Загальні риси позики і кредиту

 1. Обидва договори передбачають можливу передачу одному боці іншої грошових коштів.
 2. В обох договорах передбачена можливість сплати відсотків або винагороди

У чому ж різниця між договором позики і договором кредиту?

У чому ж різниця між договором позики і договором кредиту?

 • Позика - відносини врегульовані ГК. Кредит - регулюється ГК і фінансовим законодавством.
 • Позика - може бути і оплатним, і безоплатним. Кредит - тільки на оплатній основі.
 • Займ- об'єктом можуть бути як грошові та засоби, так і речі, з однаковими родовими ознаками. Кредит - об'єктом можуть виступати тільки грошові суми, причому неважливо готівкою чи видаються гроші або грошовим переказом.
 • Позику вам може видати будь-яка фізична особа (наприклад, родич, друг або сусід). Кредит же видає тільки організація, що має ліцензію на здійснення подібної діяльності (банк, мікрофінансових організація).
 • Позика - може бути укладений як у письмовій формі, так і в усній. Кредит-тільки письмова форма (недотримання тягне недійсність договору).
 • Позика - не передбачає оприлюднення мети. кредит - вказівка ​​в договорі мети кредитування.
 • Позика - не потрібно представляти гарантії повернення. Кредит - передбачає гарантії по кредиту.
Кредитор може вимагати надання поручительства, застави речей. При простроченні виплат банк може зажадати від позичальника сплати штрафу. У разі надання позичальником застави, його права на річ обмежуються і повністю буде відновлено лише після погашення кредиту. При загибелі речі банк може вимагати відшкодування від позичальника, навіть незважаючи на те, що відсотки по кредиту він сплачує вчасно.

Ще однією відмінністю між позикою і договором кредиту є його формальна дія. Юридичні наслідки при укладенні кредитного договору починаються після його підписання, навіть якщо кошти ще не були видані або перераховані. З договором позики же все по-іншому. Позика вважається досконалим тільки тоді, коли сталася реальна передача грошової суми або речі.