У чому різниця між богом і богом

У житті кожної людини з дитинства присутні слова "Бог" і "Господь". Прийнято вважати, що це одне і те ж, але в різних варіаціях. Більшість людей в кого-то вірять (виключаючи атеїстів - людей, з їх слів, ні в кого не віруючих). Відомо, що нараховано близько ста різних імен Бога. Хтось називає вищу силу Богом, хтось Творцем, хтось просто Всесвіту або ще інакше. Варіацій досить, проте Господь і Бог - якщо аналізувати детально, це не ідентичні варіанти, що відображають єдиний сенс об'єкта, а найбільш поширені.

Спираючись на дані в Старому Завіті, Бог протягом семи днів творив все суще: небо, світло, землю, воду, тварин, рослини і двох людей, чоловіка і жінку одночасно. Цей світ, через деякий час, перестав еволюціонувати. І на восьмий день в цьому джерелі з'являється вже інший біблійний персонаж - Господь, і це не помилка. День Бога, це не один наш звичний світловий день о 24 годині, а Божий день - це три оберти нашої сонячної системи навколо центру Галактики, це 750 мільйонів років. Далі всім створеним править і керує Господь.

Хто такий Бог?

Це Творець всього існуючого, він створив все вперше і саме тому вважається, що він єдиний Вища Істота. У нього багато різних імен в залежності від того, якими властивостями він володіє. він нескінченно мудрий і сильний, безтілесний і в безмежній мірі володіє повнотою досконалості: свобода, розум, воля, сила, незмінність і незмірність, всюдисущість і вічність.

Властивості Бога, передбачувані людиною:

 • Безготівковий - не має причини свого існування, сам є причиною всього, вільний від будь-яких зовнішніх впливів.
 • безмежність - присутній вільно від часу, без минулого, теперішнього або майбутнього, вічно, без обмежень. Непорівнянний і непорівнянний.
 • незмінюваність - сталість, вірність самому собі в будь-якому моменті часу.
 • безтілесність - нематеріальна сутність, а духовна. Його не можна помацати, відчути у фізичній формі, не має тіла. Не існує десь в певному місці, він існує всюди і завжди.
 • незбагненність - невидимий, неосяжний, перевершує всякий людський задум, він невловимий.

Так як всі люди різні, мають різні переконання, існують різні релігії. теїзм - світогляд, де Бог монотеистичен, він єдиний Творець і Творець, який контактує з нами через молитви. деїзм - Бог також Творець всього існуючого, але він не бере участі у взаємодії зі світом, не втручається. пантеїзм - вчення, де Бог - це Всесвіт і навпаки. У всіх напрямках віри Бог щось окреме, вища, всемогутнє, але він Творець всього сущого.

Хто такий Господь?

Спочатку все створив Бог, а ось діяльність з управління створеного простору Богом веде вже Господь. Він також високий, але сягає не самого максимального рівня. Так би мовити, керує всім, що було створене Богом. Господь вже не творить початкове, а створює, тобто копіює або, клонує створене, примножує. Цей творець несе нам, людям, знання, необхідні в житті.

Коли люди не сприймають і не приймають знання і вчення в прямому вигляді - через інформаційні джерела, то доводиться приймати знання в непрямій формі, через позбавлення, досвід, страждання. Але що б, ні доводилося переживати, необхідно усвідомлювати, що Господь все робить заради блага Людини і найкращим для нього чином. Будь-яка неприємна ситуація - це досвід, так Господь нас вчить і показує свою любов. Світло необхідне всьому живому на планеті, без нього нічого не розвивається і не росте. Надлишок його може позначитися негативно. Також і з сонцем: можна на ньому засмагнути, а можна обгоріти, необхідно почуття міри. Тут то і виникає необхідність правильного балансу контакту і зі світлом, і зі знаннями.

Чим схожі поняття

 • Обидві сили є вищими.
 • Обидві сили недосяжні, невловимі, ​​нематеріальні.
 • Всюдисущі і всемогутні.
 • Не мають тимчасової категорії
 • Мають духовну сторону життя людини

відмінності понять

 1. Бог створив все існуюче в порожнечі з нічого, в простому вигляді, без руйнувань, він творець. Все це творіння належить згодом Господу, він повелитель, владика світу і весь світ служить йому, але він вже не творить, як Бог, а тільки створює.
 2. Бог - Творець, він створив за 7 днів все живе і закінчив на цьому свої дії. Господь не чинить, а копіює його роботу.
 3. Бог безсмертний і має безмежні сили і перевершують можливості. Господь - це одне з імен Всевишнього, не максимально всемогутній. Адже він не створив цей світ, а править вже створеним простором.
 4. Походження цих понять: Бог - походження з івриту Елохім - єдину назву божества у євреїв, зберігається протягом усього Святого Письма. Господь - походить від грецького "kyrios"
 5. Господь - це вища сила, яку Бог послав як Сина Свого.

висновок

Ці схожі слова мають непряме однакове значення, інакше в чому б була необхідність створювати два варіанти назви одного й того ж істоти, що мають однакову смислове навантаження? Якщо заглибитися в вивчення двох варіантів Всевишній сили, стає ясно, що функції у них різні.

У побуті прийнято застосовувати обидва поняття в сукупному поєднанні "Господь Бог". З точки зору давньоруської мови це невірно, тому що це абсолютно різні суб'єкти, об'єднувати які недоцільно. Вони несуть різне смислове навантаження.

Підводячи підсумок, можна зібрати воєдино інформацію: Бог - це Творець всієї системи світу, Господь же його управлінець.